Serie - Personliga handlingar | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Våren 1986 levererades större delen av de handlingar som ingår i Olof Palmes arkiv till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek från Statsrådsberedningen och Bommersvik. På Arbetarrörelsens arkiv fanns sedan tidigare en serie tal 1969-1976, samt de handlingar som överförts och ordnats i samband med arbetet på Tage Erlanders arkiv. Senare tillkom ytterligare handlingar från Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli.

Som ett Appendix till Olof Palmes arkiv finns en förteckning över de handlingar som levererades till Arbetarrörelsens arkiv hösten 1976 från den dåvarande statsrådsberedningen.

Den kondoleanssamling som inkommit från SAPs partistyrelse, Stockholms arbetarekommun, Statsrådsberedningen och familjen Palme, redovisas i särskild förteckning (arkivnr 3077). Senare inkommet material om Olof Palme redovisas i en särskild biograficasamling (arkivnr 3078).

Under 1986 och 1987 ordnades och buntades handlingarna i volymer. En förteckning upprättades och till denna har fogats register över innehållet i de olika serierna. Förteckningen redovisar endast handlingarnas serietillhörighet, volymnummer, tidsomfång, och eventuell anmärkning. Registren redovisar innehållet i varje volym på dokumentnivå.

Olof Palmes arkiv deponerades 1986 på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek av familjen Palme.

För upphovsrättsliga frågor är Mårten Palme kontaktperson. Observera att Olof Palmes tal o.l. är upphovsrättskyddade.

Se vidare min presentation av Olof Palmes arkiv i en artikel för Arbetarhistoria som även finns tillgänglig på www.olofpalme.org, också i engelsk version.

Stockholm den 11 november 2008.
Stellan Andersson

Tillhör arkiv

Olof Palme

Refkod (RefNo)

676/1

Tid (Date)

1964-1987

Omfång (Extent)

8 volymer