Arkiv - Inga Thorsson | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Inga Thorssons arkiv har överlämnats vid flera tillfällen under årens lopp, den största leveransen skedde efter hennes död. Den 26 april 1994 hämtades i hennes bostad, Malmgårdsvägen 59 C vid Vita bergen, återstoden av hennes arkiv och bibliotek.
(Acc. 1970/007, 1975/068, 1988/016, 1988/065, 1992/039 och 1994/023).

Ett ordnings- och förteckningsarbete har påbörjats, vissa register har upprättats, men ännu återstår en hel del arbete innan detta kan betraktas som avslutat. Till stora delar gäller tills vidare preliminära inventringslistor för olika serier. Boksamlingen har gåtts igenom och litteratur som inte bedömts relevant har gallrats.


Stellan Andersson
2008-05-07

OBS! Foliovolymer placerade RD 72/4-9

Refkod (RefNo)

575

Tid (Date)

1920-1990-tal

Omfång (Extent)

461 volymer