Arkiv - Agda Rössel | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Alla volymer "Korrespondens" består av korrespondens, tidningsklipp, massutskick, fotografier osv. Volymerna innehåller allt från rent privata brev till inbjudningar till officiella möten till ekonomiska handlingar. Även kopior av uppsatser, artiklar och liknande förekommer.
De volymer som är märkta "Korrespondens. Blandat med register" är sorterade årsvis i bokstavsordning av Agda Rössel själv. Varje år inleds med en kronologisk lista med adressuppgifter osv. på dem som Agda Rössel haft kontakt med under året. Jag har behållit den ursprungliga ordningen och endast rensat bort plastfickor och gem. Dubbletter har jag låtit ligga kvar.
De volymer som är märkta "Korrespondens, osorterat" är endast grovt sorterade efter årtal. Den sorteringen har jag genomfört. I övrigt innehåller de volymerna samma typer av material som den övriga korrespondensen, kanske med en övervikt på vykort och julkort.

Maria Boman

Refkod (RefNo)

4824

Tid (Date)

1939-2001

Omfång (Extent)

101 volymer