Arkiv - Gustav Möller | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Huvuddelen av Gustav Möllers arkiv överlämnades från Tidens förlag i december 1969 (acc. nr. 56/1969). Efter Gustav Möllers bortgång skänkte dödsboet genom hans svärdotter fru Astrid Möller resterande handlingar (acc. nr. 51/1970). Vissa personliga brev till dottern Gertrud Thunborg behölls av denna. Denna accession förtecknades som supplement till brev- och manuskriptsamlingen. Med detta supplement har sedan delar av acc. nr. 83/1967 sammanförts (handlingar från socialdemokratiska partistyrelsen, tillställda eller handlagda av Gustav Möller under dennes tid som partisekreterae).

Möllers första hustru, Gerda, har överlämnat handlingar från makarnas gemensamma bo (acc. nr. 40/1968). De är ej tillgängliga för forskning förrän 2 år efter Gerda Möllers bortgång. Fru Else Kleens arkiv förvaras på Riksarkivet.

En icke förtecknad del av acc. nr. 56/1969 har t.v. hemligstämplats av chefen för Arbetarrörelsens arkiv.

Per Hoflin och Eva Karlsson, Stockholm den 22 januari 1971

Ur serien "Föredrag (vol. 2) har "Frivilliga till finska armén" (1941) bortplockats och förts till vol. 4, "Anteckningar från ministermöte 22.6 1941 och statsråds-beredning 23.6 1941". Eva Karlsson, Stockholm den 5.1 1972

Refkod (RefNo)

409

Tid (Date)

1884-1970

Omfång (Extent)

64 volymer