Arkiv - Annika Baude | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arkivet innehåller till största delen handlingar rörande jämställdhet och könsrollsfrågor.

Acc nr 2004/10

Björn Andersson 2004-05-14

Refkod (RefNo)

2595

Tid (Date)

1942-1997

Omfång (Extent)

38 volymer