Arkiv - Ruth Gustafson | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Ruth Gustafsons här samlade papper och fotografier har överlämnats till arkivet 1962. Arkivarie Per Lind har vid två tillfällen fått hämta dem hos Ruth Gustafsons dotter och måg: Vanja och Åke Lantz.

Samlingen är mycket blygsam. Anmärkningsvärt är bl a att endast sex brev finnes med i samlingen, man bör ha anledning antaga att Ruth Gustafson med ett långt liv med politisk aktivitet, såväl på kommunal- som riksplanet, borde haft en omfattande korrespondens. Samma reflexion gäller manuskript till artiklar och föredrag, som också saknas.


Stockholm i januari 1968, Per Hoflin

Refkod (RefNo)

188

Tid (Date)

1934-1956

Omfång (Extent)

2 volymer