Arkivbildare (Person) - Bergegren; Hinke (1861-1936) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

(22 april 1861-10 maj 1936), ledande inom den radikala oppositionsrörelsen inom den tidiga socialdemokratin, agitator, författare och journalist. Bergegren växte upp i ett högborgerligt hem i Stockholm och kom tidigt i kontakt med socialistiska idéer. Han var elev vid nya elementarskolan 1871-77 och ägnade därefter fem år åt att studera och resa runt i Europa. Bergegren blev allmänt känd 1887 när han framförde radikala åsikter i sedlighetsfrågan i studentföreningen Verdandi.

Bergegren var redaktionssekreterare på "Socialdemokraten" under våren 1890 där även Hjalmar Branting var chefredaktör. Hans radikalsocialistiska åsikter ledde snart till en brytning, och han startade veckorevyn "Under röd flagg" våren 1891 där han propagerade för militant politisk aktivism, något som blev ett hett omdebatterat ämne på SAP:s kongress i maj 1891.

Bergegren var en ledande figur inom den revolutionära vänsterfalangen inom socialdemokratin och inom dess ungdomsrörelse. Han drev stark kritik gentemot partiledningen, något som ledde till en splittring av ungdomsförbundet 1903. Bergegrens förespråkande av våldsamma politiska metoder ledde till att han uteslöts ur SAP 1908. En grupp radikala ungsocialister ("unghinkar") som såg upp till Bergegren följde honom ur partiet. Ryska revolutionen 1917 innebar ytterligare radikalisering genom att Bergegren stödde de bolsjevikernas tvångsmetoder.1921 gick han med i Sveriges Kommunistiska Parti (numera Vänsterpartiet).

Bergegren gav ut de vänsterradikala tidningarna "Proletären" 1891-92 och "Brand" 1904-16 och skrev romaner och teaterpjäser. Han propagerade i artiklar, broschyrer och skönlitterära verk för att sprida revolutionära idéer om ateism, fri kärlek och antimilitarism, något som ledde till att han blev åtalad och fängslad ett antal gånger. Bergegrens agitation om fri kärlek och rätten till familjeplanering provocerade fram en lag, "Lex Hinke", som förbjöd informationsspridning om preventivmedel, något som upphävdes först i slutet av 1930-talet.

Efter brytningen med socialdemokraterna ägnade Bergegren sig åt fortsatt vänsteropposition genom agitation, folkbildning och var aktiv som bl.a. teaterrecensent

Tillhör arkiv

Hinke Bergegren

Kod (Code)

81

Tid (Dates)

1861-1936

Kön (Gender)

Man

Källa (Source)

Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek : en biografi om Hinke Bergegren (Stockholm, 1992)
Henrik Lång, Drömmen om det ouppnåeliga: Anarkistiska tankelinjer hos Hinke Bergegren, Gustaf Henriksson-Holmberg och Einar Håkansson [doktorsavhandling i historia] (Umeå, 2007)
Lennart Steen, "Hinke Bergegren : en historiografisk och empirisk studie i en svensk terrorists politiska liv mellan 1891 och 1908" i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 45/46 (Lund 1990)
Waldermar Bernhard, Hinke Bergegren (Stockholm, 1950)

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997