Arkivbildare (Person) - Flood; Hulda (1886-1968) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Socialdemokratisk politiker, talare, författare och tidig förkämpe för kvinnofrågor inom politiken.

Flood föddes i Ede socken i Värmland som yngsta dottern i en torparfamilj till torparen och snickaren Anders Andersson och Marit Olofsdotter. Modern dog samma år som Flood började skolan. Efter folkskolan arbetade hon som piga, men flyttade flyttade efter bara några år Karlstad för att arbeta som skräddare, ett yrke hon slutade med helt först 1924. Hon blev tidigt fackligt aktiv i Svenska skrädderiarbetarförbundet där hon gick med 1907. 1910 gick hon över i Svenska beklädnadsarbetareförbundet. Hon blev tidigt sekreterare i förbundet och ABF:s lokalavdelning och var medlem i nykterhetsföreningen Verdandi.

Flood var 1915-22 sekreterare i Värmlands läns socialdemokratiska kvinnodistrikt och ledamot i Karlstads stadsfullmäktige 1914-22. Enligt Swedmark (1993) tog hon ända in på 1920-talet extrajobb som såväl skribent som städare för att försörja sin aktivism. Hon flyttade 1923 till Uppsala där hon blev ordförande för Uppsala läns kvinnodistrikt 1923-25. Hon avancerade till Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) där hon tjänstgjorde på expeditionen 1925-29 och blev 1929 SAP:s kvinnliga sekreterare, en post hon satt kvar på till 1948 då hon avgick med pension. Flood blev Sveriges första kvinnliga ledamot i Radiotjänsts styrelse och tjänstgjorde där 1938-48. Hon valdes in som suppleantledamot i riksdagens första kammare 1948, men satt endast ett år. 1948-1960 var hon nämndeman i Stockholms rådhusrätt. Under denna tid satt hon också i styrelserna för Förbundsskolan på Bommersvik och Slöjdföreningen.

Flood var verksam som talare och medlemsvärvare från omkring 1915 och blev särskilt engagerad i kvinnorfrågor. Under 1930-talet reste hon runt i Sverige för att få kvinnor engagerade i politiken. Som aktiv i SSKF var hon representant för partiet internationellt och reste under 1930-talet i Europa, USA och Australien för att knyta kontakter med andra socialdemokratiska partier.

Flood skrev en historik över den socialdemokratiska kvinnorörelsen 1939, "Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige", och flera böcker med politisk tema, bl.a. debattskrifterna "Ett nytt kvinnoideal" (1933) och "Kvinnor och män, vad hindrar jämlikheten?" (1944), samt artiklar i arbetarrörelsens tidskrifter, särskilt kvinnoförbundets tidskrift Morgonbris.

Syster till Ida Olsson. Gift med Oskar Flood från 1915 fram till hans död 1924. Maken var socialist och deltog i agitation tillsammans med Flood

Tillhör arkiv

Hulda Flood

Kod (Code)

174

Tid (Dates)

1886-1968

Kön (Gender)

Kvinna

Källa (Source)

Marianne Swedmark, Hulda Flood: socialist, agitator, kvinnopionjär (Umeå 1993)

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997