Arkiv - Agda Östlund | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Agda Östlunds arkiv kom in till ARAB 2020-02-26, bestående av dels en kartong med diverse pappershandlingar; bland annat privat- och partikorrespondens, talmanuskript, riksdagsprotokoll och tidningsurklipp, dels tre föremål i form av en resväska samt två varianter av lådor för hattar.

I kartongen föreföll merparten av materialet vara kronologiskt ordnat, där ungefär två tredjedelar av den totala mängden pappershandlingar var inlagda i kuvert märkta med årtal; ett i sänder, från 1904 till 1942, med en lucka 05-06 och en annan 37-39. Mot denna bakgrund valde jag så att fortsätta denna redan påbörjade ordning, hellre än att sortera handlingarna utifrån en ämneskategoriserande princip. Därav är de mesta av handlingarna sorterade på år, där exempelvis Östlunds manuskript till tal ingår i volym 4. Årsvis ordnade handlingar (utan år), i de fall datering inte framgår. Vad gäller den mindre mängd handlingar från tiden efter Östlunds död, däribland insamlade minnen, ingår dessa i volym 5. Årsvis ordnade handlingar från 1943 och framåt.

Vera Stigmar 2020-03-06

Refkod (RefNo)

7433

Tid (Date)

1886-1939

Omfång (Extent)

8 volymer