Arkiv - Aina Erlander | Arkivkatalog - Arbetarr�relsens arkiv och bibliotek

Handlingarna �verl�mnades till ARAB i april 2015 av sonen Sven Erlander och hans hustru, Lillemor Erlander. En volym (156/6/1) i Tage Erlanders personarkiv, som inneh�ll Aina Erlanders handlingar, har �verf�rts till detta arkiv och sorterats in i olika volymer.

Den som intresserar sig f�r Aina Erlander eller Tage Erlander b�r bekanta sig med b�das personarkiv, i synnerhet om det g�ller familjen, hush�llet och det sociala livet.

Magnus �. den 31 mars 2016.

Refkod (RefNo)

7153

Tid (Date)

1911-1990

(Extent)

26 volymer