Arkiv - Aina Erlander | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Handlingarna överlämnades till ARAB i april 2015 av sonen Sven Erlander och hans hustru, Lillemor Erlander. En volym (156/6/1) i Tage Erlanders personarkiv, som innehöll Aina Erlanders handlingar, har överförts till detta arkiv och sorterats in i olika volymer.

Den som intresserar sig för Aina Erlander eller Tage Erlander bör bekanta sig med bådas personarkiv, i synnerhet om det gäller familjen, hushållet och det sociala livet.

Magnus Å. den 31 mars 2016.

Refkod (RefNo)

7153

Tid (Date)

1911-1990

Omfång (Extent)

26 volymer