Arkiv - Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Huvuddelen av handlingarna är från 1940-1950-talen.

Handlingarna inkom till Arbetarrörelsens arkiv med acc. nr. 1978/109 och acc. nr. 2002/71
Stockholm 2003-03-20/Björn Andersson

Ett tillägg, acc nr 2006/47, har förtecknats separat. Seriesignum "inv", serierubrik acc nr 2006/47
Stockholm 200--09-12

Delar av förbundets material har lämnats in till Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborgs UB. En framstående person inom SKV (ordförande under många år) var Andrea Andreen-Swedberg vars material likaså är inlämnat på Göteborgs UB. Uppgifter om Andrea Andreen-Swedberg finns även i ARAB:s biograficasamling.

2006-06-29/Lâle Svensson

Handlingar från acc nr 2011/13 har ordnats och förtecknats i oktober 2017.

Erik Andersson, 27 oktober 2017

Refkod (RefNo)

4874

Tid (Date)

1913-2010

Omfång (Extent)

84 volymer