Arkiv - Kvinnor för fred | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Volymerna har blivit omdöpta för att mer passa det allmänna arkivschemat. Det finns fortfarande saknade volymer samt oförtecknat material och arkivet behöver ytterligare förteckningsarbetare.

Erik Hjorth den 10 oktober 2016

Arkivförteckningen har uppdaterats, acc.nr 2008/18, 2008/40, 2010/46
Timo Laurila 2020-01-16

Refkod (RefNo)

4324

Tid (Date)

1978-1992

Omfång (Extent)

106 volymer