Arkiv - Dick Urban Vestbro | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arkivet innehåller en omfattande internationell korrespondens med personer engagerade i arbetet mot kolonialism och apartheid och dessutom befrielserörelserna i södra Afrika. Bland dessa märks Agostino Neto och Basil Davidson. Han var också i kontakt med andra solidaritetsrörelser, framför allt i västvärlden.

I arkivet återfinns även en del protokollkopior från möten mellan olika svenska solidaritetsorganisationer.

Arkivmaterialet är inlämnat till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Afrikagrupperna av Dick Urban Vestbro.


Preface

His private records cover an extensive international correspondence with persons involved in the work against colonialism and apartheid and also the liberation fronts in southern Africa as well as in Guinea-Bissau. He was also in touch with other solidarity movements, especially in the West. Among these persons we could notice Agostino Neto and Basil Davidson.

In his records could also be found copies of minutes from meetings between different Swedish solidarity organisations.

The material has been delivered by Dick Urban Vestbro.


Stockholm 18.8 2004
Ingvar Flink

Refkod (RefNo)

2993

Tid (Date)

1961-1985

Omfång (Extent)

1 volym