Arkiv - Landsorganisationen i Sverige | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Ordnandet och förtecknandet av LO:s arkiv har genomförts i projektform vid Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks depå i Grängesberg. Ordnandet har inte varit oproblematiskt, bland annat på grund av att delar av LO:s arkiv exempelvis protokoll, avtal, personalhandlingar och tryck förvaras på LO centralt i Stockholm. En annan faktor som påverkat ordnandet är de otaliga organisationsförändringar som genomförts under årens lopp samt den personrelatering som ofta präglat materialet vilket har komplicerat arkivbildningen.
Arkivet som i dagsläget omfattar ca 600 hyllmeter (ca 5200 vol), är en rik källa till forskning I den svenska arbetarrörelsens historia. Här finns bl.a. agitationsrapporter från LO:s initieringsfas, handlingar från storstrejken 1909, omfattande korrespondensserier och ett rikt internationellt material.

Refkod (RefNo)

2964

Tid (Date)

1888-2000

Omfång (Extent)

5066 volymer