Arkiv - ABF Stockholm | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Handlingarna har ordnats och förtecknats vid ARAB.s bemannade depå i Grängesberg. Arkivet har ingått i ett ordnandeprojekt åt ABF Stockholm.
Anmärkningsvärt är de inkommande studieprospekten från sektionerna som visar på det stora studieutbud som erbjöds huvudstadens invånare.

Acc: 1975/48, 1979/28, 1980/107, 132, 1983/9, 15, 2006/20 samt handlingar ur d.s.k. gamla samlingen.


Grängesberg 2006-12-05
Barry Jansson/Arkivarie

Handlingar från acc. nr 2011/47 tillförda volym 2835/B/2/3 i samband med ordnande och förtecknande den 10 februari 2017.

Erik Andersson

Refkod (RefNo)

2835

Tid (Date)

1910-2004

Omfång (Extent)

135 volymer