Arkiv - Brita Åkerman | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Brita Åkermans arkiv består huvudsakligen av manuskript, korrespondens och ämnesordnade handlingar rörande hennes verksamhet. En stor samling tidningsurklipp ger många kompletterande upplysningar om hennes liv och verksamhet

Arkivet har accessionsnumren 2006/067 och 2006/101.

Handlingar från Brita Åkerman finns även i Alf Johanssons arkiv (nr 4086).


Arne Högström
Stockholm 19 november 2008

Refkod (RefNo)

2767

Tid (Date)

1899-2004

Omfång (Extent)

58 volymer