Arkiv - Maj Hirdman | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Materialet överlämnades till arkivet av Maj Birgit Rörslett (f. Hirdman)
Acc. nr 1984/81 2009/53

Joakim Dahl, praktikant

Refkod (RefNo)

231

Tid (Date)

1900-1975

Omfång (Extent)

28 volymer