Arkiv - Sveagalleriet, Stiftelsen för konst - och konsthantverk | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arkivet har ordnats och förtecknats i ARAB:s lokaler i Grängesberg. Arkivalierna som förvarats tillsammmans med ABF Stockholms handlingar ingår i ett ordnarprojekt åt sistnämnda
organisation.

Acc 2006/020

Grängesberg 200608222
Barry Jansson/Arkivarie

Refkod (RefNo)

1689

Tid (Date)

1961-1992

Omfång (Extent)

50 volymer