Arkiv - Kata Dalström | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Kata Dalström hade i sitt testamente bestämt att hennes kvarlämnade papper skulle överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv.
En mindre del av samlingarna överlämnades 1954 av Katas dotter, fru Elsa Söderberg, Stocksund, men den huvudsakliga delen överlämnade fru Söderberg på 100-årsdagen av Katas födelse den 18 december 1958.

Arkivet hade med anledning av minnesdagen ordnat en utställning av K. D:s skrifter, manuskript och brev.
På kvällen var en liten högtidlighet ordnad på arkivet där dottern fru Söderberg och partisekreterare Sven Aspling talade.

Pressklipp om jubiléet bifogas denna redogörelse i fotostat.

Förteckningen upprättad i december 1967.

Per Hoflin


Nya accessioner: 1972/33, 1972/48, 1972/54, 1972/62, 1978/85, 1979/77, 2014/28, 2018/17

Refkod (RefNo)

121

Tid (Date)

1887-1995

Omfång (Extent)

38 volymer