Arkivbildare (Förening) - Föreningen Svalorna, Latinamerikasektionen; 1959- | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Föreningen bildades 1959, med nära anknytning till den internationella solidaritetsrörelsen Emmaus (grundad av Abbé Pierre 1949). Verksamheten bestod till en början av välgörenhet. Man arbetade med utvecklingsprojekt och sände volontärer till Peru. Föreningen arbetade även med att sprida information i Sverige om u-länderna, särskilt om Peru och Latinamerika. Volontärer kom sedan att sändas till bland annat Bolivia, Nicaragua, Chile och Costa Rica.

1962 skickades volontärer till Indien, vilket blev det andra landet för Svalornas verksamhet och föreningen Indien-hjälpen, senare kallad Svalorna Indien-Bangladesh, grundades som en avknoppning av den ursprungliga föreningen.

Under 1990-talet förändrades verksamheten och Svalorna Latinamerika delades in i tre arbetsgrupper; Centralamerikagruppen, Bolivia-Perugruppen och Chilegruppen.

1999 koncentrerades föreningens verksamhet till Bolivia, Nicaragua och Peru.

Tidningen Svalorna gavs ut av föreningen från år 1960. År 2003 bytte tidningen namn till Conexión.

2007 fasades volontärverksamheten ut och arbetet är sedan dess organiserat i program där lokala organisationer och målgrupperna själva ansvarar för planering och genomförande av verksamheten.

Tillhör arkiv

Föreningen Svalorna, Latinamerikasektionen

Kod (Code)

2968

Organisationsnivå (TypeOfEntity)

1. Riks

Kategorier (OtherInfo)

6900. Övriga föreningar

Tid (Dates)

1959-

Parallella namn (ParallelEntry)

Svalorna

Tidigare namn (NonPreferredTerm)

U-landsföreningen Svalorna i Sverige
Riksföreningen Svalorna i Sverige
Peru-hjälpen
Svalorna Perusektionen
Latinamerikasektionen

Källa (Source)

http://www.svalorna.se/index.php?q=historia 2013-01-29
även från http://svalorna.org/om-oss/ 2013-01-29

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997