Arkivbildare (Person) - Ekendahl; Sigrid (1904-1996) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Född Pettersson, den 17 januari 1904 i Eskilstuna.

Samma år flyttade familjen till Rytterns socken i Västmanland, faderns hemtrakter, där man arrenderade ett småbruk. Sigrid hade 7 syskon och var själv nr 5 i raden.

Sigrid fick sin första egentliga arbetsplats som 13-åring. Hon fick då anställning som biträde på ålderdomshemmet i Ryttern. Fem år senare 1922, började hon på statshotellet i Eskilstuna.

Härifrån begav sig Sigrid 1924 till Stockholm, och kom där att bo hos en syster. De första 10 månaderna gick hon arbetslös innan hon fick arbete på ett kafé i Gamla stan. På kaféet kom hon att stanna i 13 år, och därmed hade det fackliga engagemanget också vaknat.

Under kommande år kom hon att inneha bl a följande uppdrag:
1932 Styrelserepresentant för Hotell och Restaurangs avd 48
1937-1947 Ombudsman för Kafé och konditoripersonalen, avd 48
1943-1948 Styrelseledamot i Stockholms FCO
1938-1941 Ledamot av Stockholms statsfullmäktige
1941-1948 Ledamot av Andra kammaren
1948-1968 LO:s första kvinnliga ombudsman och ordf i LO:s kvinnoråd
1945 Invald i förbundsstyrelsen
1947-1953 Ledamot av Medicinalstyrelsens socialpsykiatriska nämnd
1956 Representant i Friafackförenings Internationalens kommitté
för kvinnofrågor
1956-1966 Ledamot av Statens konsumentråd
1957-1968 Ledamot, 2:a lagutskottet, S
1958-1968 V ordf i Nordiska Rådet
1960-1972 Ledamot av AMS
1963-1965 Ordf i FFI:s kvinnokommitté

Sigrid Ekendahl har även tillhört ett flertal statliga utredningar och haft åtskilliga internationella uppdrag.

Tillhör arkiv

Sigrid Ekendahl

Kod (Code)

148

Tid (Dates)

1904-1996

Tidigare namn (NonPreferredTerm)

Pettersson

Kön (Gender)

Kvinna

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997